Drážní doprava

Drážní dopravu provozuje společnost SEŽEV-REKO, a.s. na základě platné Licence k provozování drážní dopravy evidenční číslo L/1997/0811, a jejich následných změn evidenční č. L/1999/0811-1 až 5, Osvědčení dopravce evidenční číslo OSD/2008/047 ze dne 17.6.2008 vydané Drážním úřadem, na základě Smlouvy číslo 231/08 ze dne 26.6.2008 O provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České republiky uzavřené se Správou železniční dopravní cesty, s.o. a Smlouvy o provozování drážní dopravy na drahách celostátních a regionálních ve vlastnictví Českých drah, a.s.. Drážní dopravu provozuje naše společnost za účelem příležitostné, neveřejné přepravy věcí, převážně stavebního charakteru a technických prostředků souvisejících s obnovou a rekonstrukcí tratí.

K tomuto účelu společnost používá speciální hnací vozidla (dále jen SHV). Všechna tato SHV používaná v rámci provozování drážní dopravy jsou v technickém stavu, který odpovídá schválené způsobilosti. Technickou způsobilost vozidel osvědčuje Průkaz způsobilosti drážního vozidla vydaný Drážním úřadem.

U naší společnosti se jedná o vozidla označená jako MUV-69.2 a MUV 90 (motorový univerzální vozík s motorem Zetor) bez nárazníků, MV-79 (motorový vozík s motorem LIAZ) s nárazníky a přívěsné vozíky bez vlastního pohonu. Všechny motorové vozíky mají na zádi osazenou hydraulickou ruku HIAB. Mimo těchto traťových strojů provozujeme také dvoucestná rypadla LIEBHERR, řada A 900 C ZW.

Všichni řidiči speciálních hnacích vozidel jsou držiteli Průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel na dráze celostátní, regionální a vlečce vydaného Drážním úřadem a Osvědčení strojvedoucích pro řidiče drážního speciálního vozidla pro činnosti spojené s technickou obsluhou vozidla dle vyhlášky č. 16/2012. Tuto zkoušku organizuje a provádí SŽDC, s.o., odbor provozuschopnosti dráhy. Současně jsou i držiteli Zmocnění k výkonu pracovní činnosti strojvedoucí - traťový výkon a k řízení posunu a PMD (posun mezi dopravnami) a splňují tak podmínky Odborné zkoušky D-04 dle předpisu SŽDC Zam 1.

Aktuality

Nová e-mailová adresa pro zasílání faktur

7.4.2021

Žádáme všechny dodavatele společnosti SEŽEV-REKO, a.s. o zasílání elektronických faktur na nově zřízenou e-mailovou adresu faktury@sezev-reko.cz. Spolu s fakturou vždy zasílejte i potvrzenou ...

více informací

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

5.10.2020

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 6.11.2020 hodin v sídle ...

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Jarní 1116/50
614 00 Brno - Maloměřice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.