Drážní doprava

Drážní dopravu provozuje společnost SEŽEV-REKO, a.s. na základě platné Licence k provozování drážní dopravy evidenční číslo L/1997/0811, a jejich následných změn evidenční č. L/1999/0811-1 až 5, Osvědčení dopravce evidenční číslo OSD/2008/047 ze dne 17.6.2008 vydané Drážním úřadem, na základě Smlouvy číslo 231/08 ze dne 26.6.2008 O provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České republiky uzavřené se Správou železniční dopravní cesty, s.o. a Smlouvy o provozování drážní dopravy na drahách celostátních a regionálních ve vlastnictví Českých drah, a.s.. Drážní dopravu provozuje naše společnost za účelem příležitostné, neveřejné přepravy věcí, převážně stavebního charakteru a technických prostředků souvisejících s obnovou a rekonstrukcí tratí.

K tomuto účelu společnost používá speciální hnací vozidla (dále jen SHV). Všechna tato SHV používaná v rámci provozování drážní dopravy jsou v technickém stavu, který odpovídá schválené způsobilosti. Technickou způsobilost vozidel osvědčuje Průkaz způsobilosti drážního vozidla vydaný Drážním úřadem.

U naší společnosti se jedná o vozidla označená jako MUV-69.2 a MUV 90 (motorový univerzální vozík s motorem Zetor) bez nárazníků, MV-79 (motorový vozík s motorem LIAZ) s nárazníky a přívěsné vozíky bez vlastního pohonu. Všechny motorové vozíky mají na zádi osazenou hydraulickou ruku HIAB. Mimo těchto traťových strojů provozujeme také dvoucestná rypadla LIEBHERR, řada A 900 C ZW.

Všichni řidiči speciálních hnacích vozidel jsou držiteli Průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel na dráze celostátní, regionální a vlečce vydaného Drážním úřadem a Osvědčení strojvedoucích pro řidiče drážního speciálního vozidla pro činnosti spojené s technickou obsluhou vozidla dle vyhlášky č. 16/2012. Tuto zkoušku organizuje a provádí Správa železnic, s.o., odbor provozuschopnosti dráhy. Současně jsou i držiteli Zmocnění k výkonu pracovní činnosti strojvedoucí - traťový výkon a k řízení posunu a PMD (posun mezi dopravnami) a splňují tak podmínky Odborné zkoušky D-04 dle předpisu SŽ Zam 1.

V souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 2018/762, příloha I, body 1.1 a 3.1 a ostatními obecně závaznými právními předpisy v platném znění má společnost SEŽEV-REKO, a.s. zpracována hodnocení a registr rizik k provozování drážní dopravy. Účelem tohoto dokumentu je stanovit potenciálně možná selhání jednotlivých prvků systému bezpečnosti a na základě sestavených scénářů průběhu a možných následků k nim stanovit příslušná ochranná opatření. Celé znění dokumentu je ke shlédnutí zde.

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice