Pozemní stavitelství

Středisko Jihlava

Středisko Jihlava vzniklo v roce 2002 jako další samostatné výrobní středisko v rámci společnosti a plní úkoly vyplývající z předmětu podnikání společnosti v tomto oboru. Tato činnost je vykonávána na principu samostatnosti a odpovědnosti za vlastní podnikatelské a ekonomické výsledky za účelné a efektivní kooperace s vedením společnosti a ostatními středisky. Středisko pozemní stavební výroby vykonává svoji činnost především v regionu Jihlavy, kde má i kanceláře a zázemí.

Stavební divize vyvíjí činnost zejména v těchto oblastech:

  • provádění staveb a zařízení staveniště,
  • stavby rodinných domů na klíč,
  • komplexní výstavba a rekonstrukce bytové, rodinné a průmyslové výstavby,
  • zemní práce,
  • inženýrské sítě,
  • výstavba oplocení, kanalizací a protihlukových stěn.

Vedoucí střediska a stavbyvedoucí jsou autorizovanými techniky pro obor pozemní stavby, jsou členy ČKAIT a složili zkoušku.

Středisko pozemní stavební výroby zaměstnává nebo spolupracuje s odborníky a specialisty pro prováděnou činnost:

  • dle Zákona č. 266/1994, Zákon o drahách, dle vyhlášky č.100/1995 Sb., (Řád určených technických zařízení), vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy, Vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a dalších předpisů potřebných pro činnost na infrastruktuře pozemních staveb ČD, a.s. a SŽDC, s.o..
  • Vedoucí pracovníci jsou držiteli odborné zkoušky ve smyslu Směrnice SŽDC č.50, F-04, vedoucí prací na budovách v blízkostí kolejí a mezi nimi.
  • Všichni zaměstnanci jsou držiteli Průkazu ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty a splňují odbornou, zdravotní a jinou způsobilost, dle výše uvedených předpisů k vedení prací a vyvíjení pracovní činnosti na drahách provozovaných SŽDC, s.o. a ČD, a.s..

Řada úspěšně realizovaných staveb v předchozích letech s dobrou kvalitou je dokladem odpovědného přístupu a zvládnutí technologie.

Významné realizované stavby za období existence střediska

2002

Rekonstr. a oprava admin. budovy SDC Jihlava II. etapa 3,5 mil.
Rekonstrukce žst. Zastávka u Brna 3,9 mil.
Přístavba RD Kozubíkovi 1,8 mil.

2003

Rekonstrukce infekečního pavilonu Nemocnice Jihlava 3,5 mil.
Výstavba RD Dršatovi - ul.Polenská, Jihlava 3,8 mil.
Oprava půdních prostor penzionu OÁSA, Jihlava 1,0 mil.
Rekonstrukce autosalonu 1,9 mil.
Rekonstrukce sociálních zař. ZŠ  Jungmannova, Jihlava 0,4 mil.
Rekonstrukce výpravní­ budovy žst. Jihlava hlavní nádraží 4,6 mil.
III. etapa rekonstrukce ubytovny SPŠ  MV Jihlava 10,5 mil.

2004

Stavební úpravy vzorkovny SAPELI 0,3 mil.
11 RD - IS a komunikace - Polenská, Jihlava 1,3 mil.
Půdní vestavba RD Na Dolech, Jihlava 0,5 mil.
Provedení­ fasády RD ul. Nad Splavem 16, Jihlava  0,2 mil.
Výcvikové středisko Pouště - zemní práce a terén. úpravy 3,0 mil.
Přestavba kravína na výrobní a skladové prostory 3,3 mil.
Úprava vjezdu do areálu MŠ  MOZAIKA 0,4 mil.
Výstavba RD p. Boučková, Jihlava - Hosov 2,5 mil.
Rekonstrukce budovy zab. zař. v žst. Světlá nad Sázavou 1,9 mil.

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice